Приятели

Нашите приятели


приятели и партньори
 

Ежедневно в работата си, ние от БАГРИ се срещаме с все повече интересни каузи и социално отговорни бизнеси. Това е само една малка част от нашите партньори.